Text do více sloupečků

Pomocí tabulek můžeme velice snadno zařídit vícesloupcový text. Vytvoříme tabulku s jednou řádkou a dvěma buňkami. Do každé buňky dáme text jednoho sloupce a výsledkem bude text ve dvou sloupcích. Pokud takto zpřístupňujeme vícejazyčnou verzi nějakého textu, je dobré pro každý odstavec vytvořit samostatnou řádku tabulky a v této řádce dát do jednotlivých buněk jazykové mutace příslušného odstavce. Text ve sloupcích pak bude vzájemně synchronizován a bude přehlednější. Při tomto způsobu využití tabulek musíme obvykle změnit vertikální zarovnání u každé řádky tabulky pomocí valign="top".

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus