Univerzální selektor

Jak už jeho název napovídá, univerzální selektor vybere všechny elementy v dokumentu. Pro jeho zápis se používá znak *. Využití najde v případech, kdy chceme nějaké vlastnosti nastavit pro všechny elementy a nehodí se k tomu využití mechanismu dědičnosti.

Budeme-li chtít vizuálně vidět všechny elementy na stránce tím, že je ohraničíme červeným obdélníkem, můžeme na to použít následující jednoduché pravidlo:

* { border: solid 1px red; }

Obrázek 36. Elementy vybrané pomocí selektoru *

Elementy vybrané pomocí selektoru *

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus