Nadpis tabulky

U každé tabulce můžeme určit její nadpis pomocí elementu caption. caption musíme uvést ještě před definicemi vlastních řádek (tr) tabulky. U caption můžeme použít atribut align. Pokud uvedeme hodnotu top, bude nadpis nad tabulkou. Hodnota bottom umístí nadpis pod tabulku. Podobně můžeme použít hodnoty left a right, pro umístění popisku vlevo a vpravo od tabulky. Pokud neuvedeme nic, předpokládá se umístění nadpisu nad tabulkou align="top".

<table border="1">
<caption>Vývoj obratu z prodeje výrobků A a B</caption>
<tr><th>Rok</th>	<th>Obrat A</th>	<th>Obrat B</th></tr>
<tr><td>1994</td>    <td>12,6 mil.</td>   <td>3,6 mil.</td></tr>
<tr><td>1995</td>    <td>11,7 mil.</td>   <td>5,9 mil.</td></tr>
<tr><td>1996</td>    <td>8,3 mil.</td>    <td>9,7 mil.</td></tr>
</table>

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus