Selektor dětí

Selektor potomků je velice užitečný. Nicméně v některých případech chceme speciální formátování aplikovat pouze v případě, kdy je element přímo podelementem nějakého jiného elementu – ve stromu dokumentu je „o jedno patro níže“. K těmto účelům slouží selektor dětí. Od selektoru potomků se liší tím, že elementy se neoddělují mezerou, ale znakem >.

Například ul > li vybere pouze položky nečíslovaného seznamu.

Obrázek 34. Elementy vybrané pomocí selektoru div > ul

Elementy vybrané pomocí selektoru div > ul

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus