Skupiny sloupců

Při zobrazování dlouhých tabulek je největším problémem zjištění počtu sloupců a jejich šířek. Aby prohlížeč nemusel čekat na přenesení celé tabulky, můžeme mu tyto údaje sdělit pomocí elementů colgroupcol. Musíme je však použít ještě před první řádkou tabulky.

Element colgroup definuje skupinu sloupců. Obvykle pomocí ní označíme sloupce, které mají něco společného. Počet sloupců ve skupině se určuje pomocí atributu span. Atributem width můžeme určit šířku sloupců ve skupině. Jako šířku je možno kromě počtu pixelů a procenta zadat speciální šířku `0*'. Ta prohlížeči říká, že šířka sloupec má mít minimální šířku, do které se ještě vejde obsah buněk ve sloupci. Pro skupinu sloupců můžeme určit společný způsob horizontálního (atribut align) i vertikálního zarovnání (atribut valign).

Následující tabulka obsahuje dvě skupiny sloupců. První skupina má tři sloupce o šířce 100 pixelů. Druhá skupina obsahuje čtyři sloupce, které budou zobrazeny co nejužší a jejich obsah bude vycentrován.

<table>
<colgroup span="3" width="100">
<colgroup span="4" width="0*" align="center">
<tbody>
  ....
</tbody>
</table>

Pokud chceme mít každý sloupec ve skupině jinak široký nebo zarovnaný odlišným způsobem, nepoužijeme u tagu colgroup atribut span. Místo toho počet sloupců ve skupině určíme počtem elementů col, které budou obsaženy v colgroup. Následující příklad definuje v tabulce dvě skupiny sloupců. V první skupině budou dva sloupce se šířkou 200 pixelů a s minimální šířkou. Druhá skupina bude obsahovat tři sloupce se shodnou šířkou 50 pixelů:

<colgroup>
  <col width="200">
  <col width="0*">
<colgroup span="3" width="50">

Jako hodnotu atributu width u elementů col a colgroup můžeme použít i výraz ve tvaru `i*', kde `i' je celé číslo. Sloupcům s takto určenou šířkou se jejich šířka určuje až na konec. Zbylé místo si rozdělí tak, aby poměry šířek sloupců odpovídaly poměrům čísla `i'. Hodnota `*' odpovídá hodnotě `1*'.

Pro sloupec můžeme podobně jako pro skupinu sloupců určit společný způsob zarovnání pomocí atributů alignVALIGN.

Pokud chceme pro více sloupců nastavit šířku a zarovnání společné, můžeme použít atribut span i u col. V tomto případě však nedefinujeme novou skupinu sloupců jako u colgroup, ale pouze říkáme, že několik sloupců ve skupině bude mít stejné parametry. Rozdělení na skupiny pomocí colgroup je důležité pro správné vykreslení mřížky uvnitř tabulky, jak si za chvíli ukážeme.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus