Definice obsahu rámu

Když máme definováno rozložení rámů pomocí elementu frameset, můžeme pomocí elementu frame určit, které dokumenty se v jednotlivých rámech zobrazí. URL dokumentu se určuje atributem src. Poslední ukázku rozšíříme již do praktické podoby:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
           "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<html>
<head>
<title>Str�nka s r�my</title>
</head>
<frameset rows="80, *">
 <frame src="logo.html">
 <frameset cols="30%, 70%">
  <frame src="obsah.html">
  <frame src="uvod.html">
 </frameset>
</frameset>
</html>

Spolu s elementem frame lze použít mnoho atributů, které ovlivňují chování rámu. Pokud nechceme, aby šla velikost rámu změnit, můžeme použít atribut noresize. Uplatnění nalezne především v případech, kdy je rám tvořen obrázkem, u něhož známe přesné rozměry. V těchto případech můžeme rozložení rámů definovat tak, aby byl obrázek celý vidět, a můžeme tedy uživateli zakázat možnost měnit velikost rámu. V ostatních případech bychom to dělat neměli, protože uživatel si pak nemůže velikost rámů přizpůsobit svým potřebám daným velikostí obrazovky a použitého písma.

Další atribut, ovlivňující chování rámů, je scrolling. Pokud jeho hodnotu nastavíme na no, nepůjde se po obsahu rámu pohybovat. Bude-li text v rámu příliš dlouhý, nebude čtenáři celý přístupný. Hodnota yes naopak vždy rám doplní o posuvník, takže pohyb po delší stránce nebude žádným problémem. Standardně má tento atribut hodnotu auto – posuvník se zobrazí pouze pokud se stránka celá nevejde do rámu.

Rámy jsou od sebe normálně odděleny úzkým rámečkem. Pokud tento rámeček mezi rámy nechceme, použijeme atribut frameborder="0".

Vzdálenost obsahu rámu od jeho okrajů na levé a pravé straně můžeme určit atributem marginwidth. Jako hodnotu je možno použít počet pixelů nebo procento z šířky rámu. Obdobně lze nastavit i vzdálenost od horního a spodního okraje rámu pomocí atributu marginheight.

Velice důležitým atributem je name. Pomocí něj definujeme jméno rámu. Na něj se pak můžeme odvolávat v odkazech a docílit tak toho, že stránka schovaná za odkazem se zobrazí v jiném rámu.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus