Identifikátor elementu jako selektor

Kkaždý element na stránce může mít pomocí atribut id přiřazen unikátní identifikátor. Na takto označený element pak můžeme snadno vytvářet odkazy a zároveň pro ně lze ve stylu uvést zvláštní deklaraci a zařídit tak pro element speciální formátování.

Představme si, že chceme mít v dokumentu jeden odstavec zobrazen prostrkaně (s většími mezerami mezi písmeny). Odstavec si proto označíme identifikátorem.

<p id="L027">Odstavec prostrkaného textu</p>

Ve stylu pak vytvoříme pravidlo pro element s naším identifikátorem.

#L027   { letter-spacing: 1pt }

Podobně jako u tříd můžeme i před název identifikátoru doplnit název elementu. Celé pravidlo ve stylu pak platí pouze pro element zadaného jména, u kterého je navíc uveden i příslušný identifikátor. Například selektor h1#L027 se použije pouze v případech, kdy je id="L027" použito u elementu pro nadpis první úrovně. Nicméně uvádění jména elementu je zbytečné, protože narozdíl od třídy nemůžeme mít v dokumentu dva elementy, které by měly stejný identifikátor.

Varování

Vidíme, že pomocí této konstrukce můžeme nastavit styl pro každý element zvlášť. Tomu bychom se však měli vyhnout – styl by měl být jednotný pro všechny elementy, abychom v budoucnu mohli snadno měnit vzhled stránky. Potřebujeme-li u nějakého elementu rozlišit několik jeho různých významů, můžeme použít rozlišení pomocí tříd (atribut class).

Obrázek 32. Elementy vybrané pomocí #kapitola1

Elementy vybrané pomocí #kapitola1

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus