Zpřístupnění stránek světu

Na svém počítači již máme vytvořeny první webové stránky. Můžeme se jimi chlubit návštěvám, ale zatím nejsou přístupné všem přes Internet. V této kapitole si ukážeme, jak své stránky vystavit pro celý svět. Naučíme se je přenést z disku našeho počítače na webový server. Kromě samotného technického postupu si ukážeme, jak svou stránku zařadit do různých seznamů na Internetu. O naší stránce se pak dozví nejen naši přátelé či obchodní partneři, kterým sdělíme URL naší domovské stránky, ale i všichni ostatní.

Tip

Pokud vás právě netrápí problém, jak stránky ukázat celému světu, a radši byste studovali další možnosti jazyka HTML, můžete tuto kapitolu bez obav přeskočit. V budoucnu se k ní můžete kdykoliv vrátit.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus