Inline rámy

Zatím jsme se zabývali rámy, které si rozdělí celou plochu okna prohlížeče. Existuje ještě jeden druh rámů, který se chová podobně jako obrázky – na stránce se inline rám zobrazí jako obdélníkový prostor. V tomto prostoru pak může být zobrazena jiná stránka. Inline rámy se do stránky vkládají pomocí elementu iframe. Můžeme u něj použít stejné atributy jako u frame s výjimkou noresize. Navíc můžeme, podobně jako u obrázků, určit výšku height, šířku width a způsob zarovnání align.

Text mezi <iframe></iframe> se zobrazuje pouze v prohlížečích, které inline rámy nepodporují. Je to to pravé místo pro umístění normálního odkazu na text v rámu pro prohlížeče, které rámy neumí:

<iframe src="seznamy.html" frameborder="1" scrolling="auto"
        height="200" width="100%">
Váš prohlížeč nepodporuje rámy. V rámu je zobrazena stránka 
s <a href="seznamy.html">ukázkovými seznamy</a>.
</iframe>

Obrázek 28. Zobrazení inline rámu v prohlížeči

Zobrazení inline rámu v prohlížeči

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus