Písmo

Přehled vlastností, kterými můžeme ovlivnit vzhled písma, nalezneme v tabulce ???.

Tabulka 8. Obecné rodiny písem

Název Popis
serif patkové písmo (např. Times Roman)
sans-serif bezpatkové písmo (např. Arial)
cursive ozdobná kurzíva (např. Zapf-Chancery)
fantasy ozdobné písmo
monospace neproporcionální písmo (např. Courier)

K nastavení použité rodiny písma slouží vlastnost font-family. Jako její hodnota se uvádí seznam písem.

BODY { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif }

Prohlížeč se v tomto případě pokusí pro zobrazení dokumentu použít písmo Arial. Pokud jej nemá k dispozici, zkusí Helveticu. Pokud ani u té neuspěje, použije libovolné bezpatkové písmo – sans-serif je totiž obecným označením rodiny bezpatkového písma. Obecných rodin písma existuje několik (viz tab. 8 – „Obecné rodiny písem“). Obecnou rodinu písma bychom měli vždy uvést na konci seznamu písem pro případ, že předchozí písma nebude mít prohlížeč k dispozici. Použije pak to, které svými vlastnostmi odpovídá obecnému písmu.

Po výběru rodiny písma můžeme výsledný řez písma ještě dále ovlivňovat. Jednak lze volit styl písma vlastností font-style. Kromě normálního (normal) písma můžeme použít kurzívu (italic) a skloněné písmo (oblique). Skloněné písmo přitom vzniká prostou geometrickou transformací normálního písma, oproti tomu kurzíva je jedinečný řez písma.

Rovněž můžeme volit variantu písma (font-variant). Tato vlastnost může nabývat pouze dvou hodnot normalsmall-caps. Druhá varianta způsobí, že text bude zobrazen kapitálkami.

Duktus (sílu) písma řídí vlastnost font-weight. Nejčastěji použijeme hodnoty normal pro normální písmo a bold pro písmo tučné. Zajímavou variantou je hodnota bolder, která udělá písmo o něco silnější než momentálně je. Obdobně použitím lighter dostaneme o chlup světlejší písmo.

K ovládání velikosti písma slouží vlastnost font-size. Velikost můžeme nastavit absolutně – např. 12pt. Zajímavou možnost nabízí použití procent. Použijeme-li font-size: 200%, velikost písma se zdvojnásobí oproti aktuální velikosti. Písmo lze nastavit i o kousek menší (smaller) a větší (larger). Všechny další možnosti jsou uvedeny v tabulce.

Vlastnost font nám umožňuje nastavit všechny vlastnosti písma najednou. Zápis

BLOCKQUOTE { font: bold italic 12pt/14pt "Times Roman", serif }

je ekvivalentní s

BLOCKQUOTE { font-weigth: bold;
       font-style: italic;
       font-size: 12pt;
       line-height: 14pt;
       font-family: "Times Roman", serif }

Poznámka

Předchozí vlastnosti nám umožní na jedné stránce použít téměř neomezený počet různých písem. V opojení těmito možnostmi pak mnoho autorů na svých stránkách hýří písmy. Praxe však ukazuje, že čím méně různých písem použijeme, tím lépe. Velký počet použitých písem jen rozptyluje čtenáře od čtení a od obsahu dokumentu.

Pro běžné písmo odstavce bychom měli vždy volit patkové písmo. Patky totiž usnadňují orientaci v textu a vedou oko čtenáře po řádce. Při použití bezpatkového písma trvá čtenáři mnohem delší dobu, než přejde na další řádku textu. Tyto vlastnosti patkového písma se ještě zdůrazní po vytištění stránky na papír.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus