Vložení odkazu

Pro vložení odkazu do webové stránky pak poslouží následující konstrukce:

<a href="URL">text odkazu</a>

Nejčastější použití odkazů je přímo v textu, kde vytvoříme odkaz na další informace týkající se určitého pojmu:

Mnoho zajímavých informací o službě WWW lze nalézt na serveru
<a href="http://www.w3.org/">konsorcia W3C</a>. Naleznete zde 
i informace o nejnovější verzi jazyka HTML.

V prohlížeči bývá text odkazu obvykle podtržen a zobrazen odlišnou barvou:

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus