Připojení stylu k HTML dokumentu

Aby mohl při zobrazování stránky použít prohlížeč styl, musí o něm mít informaci. HTML nabízí hned několik možností pro připojení styly ke stránce. Každý ze způsobů má své výhody i nevýhody.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus