Slučování buněk

V některých tabulkách je potřeba občas několik buněk sloučit v jednu (např. máme společný nadpis nad více sloupci). Pokud chceme sloučit několik buněk v jednom řádku za sebou, stačí u buňky použít atribut colspan. Jako jeho hodnotu uvedeme počet buněk, které se mají sloučit.

Zcela obdobně jako colspan funguje rowspan. Jediný rozdíl je v tom, že nyní se slučují buňky, které leží pod sebou a ne vedle sebe. Použití si ukážeme na vylepšené verzi naší původní tabulky:

<table border="1">
<tr>
 <th rowspan="2">Rok</th>
 <th colspan="2">Obrat z prodeje výrobků</th>
</tr>
<tr>
 <th>A</th>
 <th>B</th>
</tr>
<tr>
 <td>1994</td>
 <td align="right">12,6 mil.</td>
 <td align="right">3,6 mil.</td>
</tr>
<tr>
 <td>1995</td>
 <td align="right">11,7 mil.</td>
 <td align="right">5,9 mil.</td>
</tr>
<tr>
 <td>1996</td>
 <td align="right">8,3 mil.</td>
 <td align="right">9,7 mil.</td>
</tr>
</table>

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus