Délka stránek

Délka stránek by měla v první řadě vycházet ze struktury poskytovaných informací. Jedna stránka by měla obsahovat logicky související informace. Musíme však dát pozor na to, aby takováto stránka nebyla příliš dlouhá. Jednak se pak dlouho přenáší po síti (musíme započítat i dobu potřebnou na přenesení grafiky). Druhak je orientace v dlouhém textu pro čtenáře obtížná. V těchto případech se pokusíme jednu stránku rozdělit do několika menších.

Obecné pravidlo, které by rozlišovalo mezi dlouhým a krátkým dokumentem, neexistuje. Přesto – stránka s odkazy na další stránky by se měla vejít celá na obrazovku, aby uživatel pohromadě viděl všechny možnosti dalšího putování za informacemi. Dokumenty, jež obsahují text, by neměly být delší než několik obrazovek.

Na tomto místě si neodpustím ještě poznámku. Každý autor chce, aby jeho stránky byly atraktivní. Přidá na stránku různou grafiku, a později i animace. Animace bychom však měli používat velmi opatrně a to zejména na stránkách, které obsahují již nějaké delší úseky textu. Při čtení textu různá skotačící loga a rotující nesmysly rozptylují čtenáře a prodlouží čas potřebný k absorbování informací.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus