Klasifikace elementů

Vlastnosti uvedené v tabulce ??? můžeme rozdělit do dvou skupin. První slouží k určení druhu elementu a způsobu jeho zobrazení. Do druhé skupiny patří vlastnosti, které určují druh zobrazení seznamů.

Pomocí vlastnosti display můžeme změnit druh elementu. Z blokového elementu tak můžeme udělat třeba inline element. Tato možnost v praxi asi uplatnění nenajde. Užitečná je však hodnota none, která způsobí nezobrazování daného elementu. Chceme-li tedy, aby se v dokumentu nezobrazovaly obrázky, můžeme použít:

IMG { display: none }

Pomocí vlastnosti list-style-type si vybíráme způsob odrážek a jejich číslování. Na výběr máme stejné možnosti, které nám nabízí atribut TYPE v HTML u seznamů. O poznání zajímavější je vlastnost list-style-image. Slouží ke specifikování URL obrázku, který se použije místo odrážky. Snadno tak vyřešíme náš problém ze sekce Seznamy s grafickými odrážkami na straně ???. Stačí používat běžně seznamy a styl

UL LI { list-style-image: url(arrow.gif) }

Pokud není obrázek z nějakého důvodu k dispozici, použije se odrážka nastavená pomocí list-style-type. Vlastnost list-style-position určuje pozici odrážky vůči položce seznamu:

Doplnit formátování správné formátování první položky seznamu.

  • Tato položka seznamu má list-style-position: inside. Když ji uděláme dostatečně dlouhou, můžeme ji porovnat s druhou položkou.

  • Tato položka seznamu má list-style-position: outside. Když ji uděláme dostatečně dlouhou, můžeme ji porovnat s první položkou.

Vlastnost odrážek můžeme nastavit najednou pomocí vlastnosti list-style:

list-style: disc outside url(arrow.gif)

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus