Další zdroje informací

[CSS21] Bos, B. – Çelik, T. – Hickson, I. – Wium Lie, H.: Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification. W3C Recommendation, 2011. http://www.w3.org/TR/CSS21/

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus